Etiket arşivi: hakkında

LTC Nedir ?

ltc-ne-demektir

ltc-ne-demektir

Litecoin bildiğiniz üzere daha önceleri çıkan BitCoin’in altcoini olup, dünyanın herhangi bir yerinden başka bir yerine aracısız ve kontrolsüz ödeme sağlayan P2P bir dijital online-para birimidir. wikipedia’da verilen bilgiye göre ise Litecoin, MIT/X11 lisansı altında piyasaya sürülmüş, bitcoinden esinlenilmiş, ve onun gibi açık kaynaklı bir protokol olarak hazırlanmıştır.

Herhangi bir merkezi komite altında denetime tabii değildir. Kasım 2013 itibariyle Wall Street Journal, CNBC ve New York times gibi medyalarda Bitcoin alternatifi olarak anılması sonucunda, yeni sanal girişimciler tarafından oldukça yaygınlaşmıştır. Litecoin 220 milyon dolarlık pazar payı ile en büyük ikinci kripto-para birimidir.
Temel olarak her bir Litecoin, 100 milyon küçük parçacığa bölünmüş olup, sekiz adet ondalık birim tarafından tanımlanır.
Litecoin’de Kimin Fikriydi?
Bitcoinden sonra devam eden furyaya yeni bir rakip ve yeni başlayacaklara yelken açmak amacıyla 13.10.2011’de şuan daha bilinmeyen kişilerce bilişim uzmanı solomon chatjn’den esinlenerek bitcoin’le aynı mantıkta bir dijital para birimi üretilme fikri geldi.

ltc-nedir

ltc-nedir

Tamamda Bitcoin’den Farklı Olan Şey Nedir?
LTC, Bitcoin protokolü baz alınarak hazırlanmıştır ancak ondan farkı kullanıcı dostu donanımlarla çok daha kolay “mining” işlemi uygulanabilir. Litecoin, daha hızlı işlem onayı sağlamaktadır.
(Ortalama 2,5 dakika) ve scrypt tabanlı bir işlem kanıtı algoritması kullanarak, normal bilgisayarların normal haliyle sahip olduğu GPU işlemcileriyle kolayca işlenebilmekte yani üretilebilmektedir. Litecoin ağı, 84 milyon “coin” üretebilecek şekilde tasarlanmıştır.

Diğer makalemizde anlattığımız üzere BTC’de üst limit 21 milyon diye belirlenmiş bu sebepten LTC’nin biraz daha uzun vadede değerleneceği düşünülüyor.
Fark olarak çözülecek hashlerde farklıdır BTC’de sha256 iken LTC’de scrypt dir.

Bitcoin gibi son iki ay içerisinde 1 dolar seviyelerinden 10 dolara kadar çıkmış durumdadır..

Hash Mantığı Nedir?Belki içinizden, çözülen hash’ler para ediyor, e bu çözülen hashler ne işe yarıyor ki? diye düşünebilirsiniz. Bu hashler tabiki çözülmek için değiller bu hashler sadece limitleyici, şu süre zarfında şu kadar hash üretebilsin diye bir bariyer gibi düşünülebilir. En yüksek tekjonoloji ile 10 saatte 1 LTC üretebilirse buna göre değer belirleniyor, eğer teknoloji ilerler 1 saatte 1LTC üretilirse LTC değer kaybeder, bu yüzden hash zorlaştırılarak tekrardan 10 saate çekilir yani hash’ler 1 LTC’nin ne kadar sürede piyasaya girişini kontrol eder.

Asteroit (Küçük Gezegen) Nedir ?

asteroit-nedir-asteroitler-hakkinda-detayli-ayrintili-bilgi

asteroit-nedir-asteroitler-hakkinda-detayli-ayrintili-bilgi

1801’de İtalyan astronom Giuseppe Piazzi, Güneş’in çevresinde Mars’tan biraz daha uzak bir yörüngede dolanan yeni bir gökcisminin varlığını ortaya çıkardı.
Önceleri bunun Mars ile Jüpiter gezegenleri arasında yer alan yeni bir gezegen olduğu sanıldı. Ama, bu keşfi izleyen birkaç yıl içinde, hepsi de normal gezegenlerden çok daha küçük, birkaç gökcismi daha belirlendi. Bugün astronomide bu cisimler “küçük gezegen” ya da “asteroit” olarak tanımlanır.
Piazzi’nin 1801’de keşfettiği Ceres, bilinin küçük gezegenlerin en büyüğüdür. Ceres’in çağı yaklaşık 1.020 kilometredir. Ama küçük gezegenlerin büyük bölümü çok küçüktür. Büyüklük bakımından Ceres’ten sonra gelen Pallas’ın çapı yalnızca 585 kilometredir. Bilinen 2.000 dolayındaki küçük gezegenin ancak 250 kadarının çapının 100 km ya da daha büyük olduğu sanılmaktadır.

asteroid-nedir

asteroid-nedir

Astronomlar, Güneş sisteminde milyonlarca küçük gezegenin bulunduğunu söylemektedirler; bunların bazıları yalnızca irice bir çakıl büyüklüğündedir. Küçük gezegenlerden yansıyan ışık ışınları üzerinde yapılan incelemeler, bu cisimlerin büyük çoğunluğunun demir ve nikel gibi metallerle karışmış taşsı malzemelerden oluştupunu gmstermektedir. Ama, Güneş’ten çok uzakta olan bazılarının buz ve kayaçlardan oluştuğu sanılıyor.
Küçük gezegenlerin büyük bölümü Güneş’in çevresinde, Mars ile Jüpiter’in arasındaki bir yörüngede dolanmaktadır. Önceleri bu cisimlerin patlamış bir eski gezegenin kalıntıları olduğu düşünülürdü, ama bugün Mars ile Jüpiter’in arasında herhangi bir gezegenin bulunmuş olduğu varsayımı bırakılmıştır. Çünkü, Güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter’in kütleçekimi çok güçlüdür ve bu nedenle o bölgede bir başka gezegeni oluşturacak kadar malzeme toplanıp birleşmiş olamaz.

John Locke [1632-1704]

john locke

john locke

John Locke [1632-1704]

Bilgi kuramı ve siyaset felsefesi alanındaki düşünceleriyle tanınan İngiliz düşünürü John Locke, Somerset’deki Weington’da doğdu. Felsefe öğrenimi gördüğü Oxford Üniversitesi’nde lisansüstü eğitimini 1658’de tamamladı. Daha sonra aynı okula öğretmen olarak atandı. Bu arada, başta tıp olmak üzere deneysel bilimlerle ilgilendi ve yurtdışında diplomatik görevde bulundu.

1667’den başlayarak, daha sonra Shaftesbury kontu olan Lord Ashley’in doktorluğunu ve genel danışmanlığını yaptı. Siyaset ve din alanında reform taraflısı olan Lord Ashley ile aynı düşünceleri paylaşıyordu.

Bir ara Fransa’da da bulunan Locke, geri döndüğünde İngiltere’de oldukça karışık bir siyasal ortamla karşılaştı. Yakın ilişkide olduğu Shaftesbury kontu, Kral II. James’e karşı yürütülen muhalefetin başında yer alıyordu. Shaftesbury ile ilişkisi nedeniyle izlenen Locke, 1983’te Hollanda’ya sürgüne gitmek zorunda kaldı. II. James’in tahttan indirilmesi ve yerine II. William’ın geçmesiyle sonuçlanan 1688 Devrimi’ne kadar beş yıl burada yaşadı. 1689’da ülkesine döndükten sonra doğrudan siyasete katılmadı, ama parlamentodaki dostlarına danışmanlık yapmayı sürdürdü.

Aydınlanma Çağı’nın öncülerinden olan John Locke, bilginin kaynağının deneyde ve duyumda olduğunu öne sürer. Bilgi alanındaki düşünmcelerini topladığı “An Essay Conceming Human Understanding “(1690; “İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Deneme”) adlı yapıtında, insanın zihninde hazır kavram ve düşüncelerle doğmadığını, tersine yeni doğan bir çocuğun zihninin boş bir kağıda benzediğini söyler. Doğuştan insanda var olan, yalnızca anlama yetisidir. İnsan beş duyusu aracılığıyla edindiği deneyimlerle anlar ve bu deneyimler belleğine yerleştikçe yavaş yavaş öğrenir.

Locke, siyaset ve yönetime ilişkin düşüncelerini Two Treatises of Government (1690; “Yönetim Üzerine İki İnceleme”) adlı yapıtında anlatmıştır. Toplum yapısı ve siyaset konusundaki düşünceleri liberalizm ve bireycilikten temellenir. Mutlak krallığa karşı anayasal krallığı savunan Locke, yönetimin bireyin hak ve özgürlüklerini korumak için var olduğunu ileri sürer. Yönetimin görevi hükmetmek değil, insanın yaşama ve özgürlük haklarından başka, doğal bir hak olarak gördüğü mülkiyet hakkını güvenceye almak; yasalar, yargıçlar ve kolluk kuvvetleriyle korumaktır.

Locke, yakın dostu Edward Clarke’a Hollanda’dan, çocuklarının eğitimi konusundaki önerilerini içeren mektuplar yazmıştı. 1893’te yayımlanan Some Thoughts Concerning Education ’ın (“Eğitim Üzerine Bazı Düşünceler”) temelini bu mektuplarda öne sürülen düşünceler oluşturur. Locke’a göre küçük çocukların duygularını açıklamalarına engel olunmalı, kişiliklerinin geliştirilmesine, derslerden daha çok önem verilmelidir. Ana babalar çocuklara iyi örnek olmalı, onlara ilgi göstermelidir. Beden eğitimi, oyun ve uykunun önemi göz ardı edilmemelidir.

Laikliğe inanan Locke, dünya ve din işlerinin birbirinden kesinlikle ayrılmasından yanaydı. Hoşgörünün dinsel alanda da gerekliliğini savundu. Bu düşünceleriyle özellikle İngilizler ve Amerika kolonicileri üzerinde etkili olan Locke, 1688 İngiliz Devrimi ile ABD Anayasası’nın hazırlanışına ışık tutan önemli kuramcılar arasındadır.

John Locke [1632-1704]

Bilgi kuramı ve siyaset felsefesi alanındaki düşünceleriyle tanınan İngiliz düşünürü John Locke, Somerset’deki Weington’da doğdu. Felsefe öğrenimi gördüğü Oxford Üniversitesi’nde lisansüstü eğitimini 1658’de tamamladı. Daha sonra aynı okula öğretmen olarak atandı. Bu arada, başta tıp olmak üzere deneysel bilimlerle ilgilendi ve yurtdışında diplomatik görevde bulundu.

1667’den başlayarak, daha sonra Shaftesbury kontu olan Lord Ashley’in doktorluğunu ve genel danışmanlığını yaptı. Siyaset ve din alanında reform taraflısı olan Lord Ashley ile aynı düşünceleri paylaşıyordu.

Bir ara Fransa’da da bulunan Locke, geri döndüğünde İngiltere’de oldukça karışık bir siyasal ortamla karşılaştı. Yakın ilişkide olduğu Shaftesbury kontu, Kral II. James’e karşı yürütülen muhalefetin başında yer alıyordu. Shaftesbury ile ilişkisi nedeniyle izlenen Locke, 1983’te Hollanda’ya sürgüne gitmek zorunda kaldı. II. James’in tahttan indirilmesi ve yerine II. William’ın geçmesiyle sonuçlanan 1688 Devrimi’ne kadar beş yıl burada yaşadı. 1689’da ülkesine döndükten sonra doğrudan siyasete katılmadı, ama parlamentodaki dostlarına danışmanlık yapmayı sürdürdü.

Aydınlanma Çağı’nın öncülerinden olan John Locke, bilginin kaynağının deneyde ve duyumda olduğunu öne sürer. Bilgi alanındaki düşünmcelerini topladığı “An Essay Conceming Human Understanding “(1690; “İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Deneme”) adlı yapıtında, insanın zihninde hazır kavram ve düşüncelerle doğmadığını, tersine yeni doğan bir çocuğun zihninin boş bir kağıda benzediğini söyler. Doğuştan insanda var olan, yalnızca anlama yetisidir. İnsan beş duyusu aracılığıyla edindiği deneyimlerle anlar ve bu deneyimler belleğine yerleştikçe yavaş yavaş öğrenir.

Locke, siyaset ve yönetime ilişkin düşüncelerini Two Treatises of Government (1690; “Yönetim Üzerine İki İnceleme”) adlı yapıtında anlatmıştır. Toplum yapısı ve siyaset konusundaki düşünceleri liberalizm ve bireycilikten temellenir. Mutlak krallığa karşı anayasal krallığı savunan Locke, yönetimin bireyin hak ve özgürlüklerini korumak için var olduğunu ileri sürer. Yönetimin görevi hükmetmek değil, insanın yaşama ve özgürlük haklarından başka, doğal bir hak olarak gördüğü mülkiyet hakkını güvenceye almak; yasalar, yargıçlar ve kolluk kuvvetleriyle korumaktır.

Locke, yakın dostu Edward Clarke’a Hollanda’dan, çocuklarının eğitimi konusundaki önerilerini içeren mektuplar yazmıştı. 1893’te yayımlanan Some Thoughts Concerning Education ’ın (“Eğitim Üzerine Bazı Düşünceler”) temelini bu mektuplarda öne sürülen düşünceler oluşturur. Locke’a göre küçük çocukların duygularını açıklamalarına engel olunmalı, kişiliklerinin geliştirilmesine, derslerden daha çok önem verilmelidir. Ana babalar çocuklara iyi örnek olmalı, onlara ilgi göstermelidir. Beden eğitimi, oyun ve uykunun önemi göz ardı edilmemelidir.

Laikliğe inanan Locke, dünya ve din işlerinin birbirinden kesinlikle ayrılmasından yanaydı. Hoşgörünün dinsel alanda da gerekliliğini savundu. Bu düşünceleriyle özellikle İngilizler ve Amerika kolonicileri üzerinde etkili olan Locke, 1688 İngiliz Devrimi ile ABD Anayasası’nın hazırlanışına ışık tutan önemli kuramcılar arasındadır.

John Locke [1632-1704]

Bilgi kuramı ve siyaset felsefesi alanındaki düşünceleriyle tanınan İngiliz düşünürü John Locke, Somerset’deki Weington’da doğdu. Felsefe öğrenimi gördüğü Oxford Üniversitesi’nde lisansüstü eğitimini 1658’de tamamladı. Daha sonra aynı okula öğretmen olarak atandı. Bu arada, başta tıp olmak üzere deneysel bilimlerle ilgilendi ve yurtdışında diplomatik görevde bulundu.

1667’den başlayarak, daha sonra Shaftesbury kontu olan Lord Ashley’in doktorluğunu ve genel danışmanlığını yaptı. Siyaset ve din alanında reform taraflısı olan Lord Ashley ile aynı düşünceleri paylaşıyordu.

Bir ara Fransa’da da bulunan Locke, geri döndüğünde İngiltere’de oldukça karışık bir siyasal ortamla karşılaştı. Yakın ilişkide olduğu Shaftesbury kontu, Kral II. James’e karşı yürütülen muhalefetin başında yer alıyordu. Shaftesbury ile ilişkisi nedeniyle izlenen Locke, 1983’te Hollanda’ya sürgüne gitmek zorunda kaldı. II. James’in tahttan indirilmesi ve yerine II. William’ın geçmesiyle sonuçlanan 1688 Devrimi’ne kadar beş yıl burada yaşadı. 1689’da ülkesine döndükten sonra doğrudan siyasete katılmadı, ama parlamentodaki dostlarına danışmanlık yapmayı sürdürdü.

Aydınlanma Çağı’nın öncülerinden olan John Locke, bilginin kaynağının deneyde ve duyumda olduğunu öne sürer. Bilgi alanındaki düşünmcelerini topladığı “An Essay Conceming Human Understanding “(1690; “İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Deneme”) adlı yapıtında, insanın zihninde hazır kavram ve düşüncelerle doğmadığını, tersine yeni doğan bir çocuğun zihninin boş bir kağıda benzediğini söyler. Doğuştan insanda var olan, yalnızca anlama yetisidir. İnsan beş duyusu aracılığıyla edindiği deneyimlerle anlar ve bu deneyimler belleğine yerleştikçe yavaş yavaş öğrenir.

Locke, siyaset ve yönetime ilişkin düşüncelerini Two Treatises of Government (1690; “Yönetim Üzerine İki İnceleme”) adlı yapıtında anlatmıştır. Toplum yapısı ve siyaset konusundaki düşünceleri liberalizm ve bireycilikten temellenir. Mutlak krallığa karşı anayasal krallığı savunan Locke, yönetimin bireyin hak ve özgürlüklerini korumak için var olduğunu ileri sürer. Yönetimin görevi hükmetmek değil, insanın yaşama ve özgürlük haklarından başka, doğal bir hak olarak gördüğü mülkiyet hakkını güvenceye almak; yasalar, yargıçlar ve kolluk kuvvetleriyle korumaktır.

Locke, yakın dostu Edward Clarke’a Hollanda’dan, çocuklarının eğitimi konusundaki önerilerini içeren mektuplar yazmıştı. 1893’te yayımlanan Some Thoughts Concerning Education ’ın (“Eğitim Üzerine Bazı Düşünceler”) temelini bu mektuplarda öne sürülen düşünceler oluşturur. Locke’a göre küçük çocukların duygularını açıklamalarına engel olunmalı, kişiliklerinin geliştirilmesine, derslerden daha çok önem verilmelidir. Ana babalar çocuklara iyi örnek olmalı, onlara ilgi göstermelidir. Beden eğitimi, oyun ve uykunun önemi göz ardı edilmemelidir.

Laikliğe inanan Locke, dünya ve din işlerinin birbirinden kesinlikle ayrılmasından yanaydı. Hoşgörünün dinsel alanda da gerekliliğini savundu. Bu düşünceleriyle özellikle İngilizler ve Amerika kolonicileri üzerinde etkili olan Locke, 1688 İngiliz Devrimi ile ABD Anayasası’nın hazırlanışına ışık tutan önemli kuramcılar arasındadır.

Bilgi kuramı ve siyaset felsefesi alanındaki düşünceleriyle tanınan İngiliz düşünürü John Locke, Somerset’deki Weington’da doğdu. Felsefe öğrenimi gördüğü Oxford Üniversitesi’nde lisansüstü eğitimini 1658’de tamamladı. Daha sonra aynı okula öğretmen olarak atandı. Bu arada, başta tıp olmak üzere deneysel bilimlerle ilgilendi ve yurtdışında diplomatik görevde bulundu.

1667’den başlayarak, daha sonra Shaftesbury kontu olan Lord Ashley’in doktorluğunu ve genel danışmanlığını yaptı. Siyaset ve din alanında reform taraflısı olan Lord Ashley ile aynı düşünceleri paylaşıyordu.

Bir ara Fransa’da da bulunan Locke, geri döndüğünde İngiltere’de oldukça karışık bir siyasal ortamla karşılaştı. Yakın ilişkide olduğu Shaftesbury kontu, Kral II. James’e karşı yürütülen muhalefetin başında yer alıyordu. Shaftesbury ile ilişkisi nedeniyle izlenen Locke, 1983’te Hollanda’ya sürgüne gitmek zorunda kaldı. II. James’in tahttan indirilmesi ve yerine II. William’ın geçmesiyle sonuçlanan 1688 Devrimi’ne kadar beş yıl burada yaşadı. 1689’da ülkesine döndükten sonra doğrudan siyasete katılmadı, ama parlamentodaki dostlarına danışmanlık yapmayı sürdürdü.

Aydınlanma Çağı’nın öncülerinden olan John Locke, bilginin kaynağının deneyde ve duyumda olduğunu öne sürer. Bilgi alanındaki düşünmcelerini topladığı “An Essay Conceming Human Understanding “(1690; “İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Deneme”) adlı yapıtında, insanın zihninde hazır kavram ve düşüncelerle doğmadığını, tersine yeni doğan bir çocuğun zihninin boş bir kağıda benzediğini söyler. Doğuştan insanda var olan, yalnızca anlama yetisidir. İnsan beş duyusu aracılığıyla edindiği deneyimlerle anlar ve bu deneyimler belleğine yerleştikçe yavaş yavaş öğrenir.

Locke, siyaset ve yönetime ilişkin düşüncelerini Two Treatises of Government (1690; “Yönetim Üzerine İki İnceleme”) adlı yapıtında anlatmıştır. Toplum yapısı ve siyaset konusundaki düşünceleri liberalizm ve bireycilikten temellenir. Mutlak krallığa karşı anayasal krallığı savunan Locke, yönetimin bireyin hak ve özgürlüklerini korumak için var olduğunu ileri sürer. Yönetimin görevi hükmetmek değil, insanın yaşama ve özgürlük haklarından başka, doğal bir hak olarak gördüğü mülkiyet hakkını güvenceye almak; yasalar, yargıçlar ve kolluk kuvvetleriyle korumaktır.

Locke, yakın dostu Edward Clarke’a Hollanda’dan, çocuklarının eğitimi konusundaki önerilerini içeren mektuplar yazmıştı. 1893’te yayımlanan Some Thoughts Concerning Education ’ın (“Eğitim Üzerine Bazı Düşünceler”) temelini bu mektuplarda öne sürülen düşünceler oluşturur. Locke’a göre küçük çocukların duygularını açıklamalarına engel olunmalı, kişiliklerinin geliştirilmesine, derslerden daha çok önem verilmelidir. Ana babalar çocuklara iyi örnek olmalı, onlara ilgi göstermelidir. Beden eğitimi, oyun ve uykunun önemi göz ardı edilmemelidir.

Laikliğe inanan Locke, dünya ve din işlerinin birbirinden kesinlikle ayrılmasından yanaydı. Hoşgörünün dinsel alanda da gerekliliğini savundu. Bu düşünceleriyle özellikle İngilizler ve Amerika kolonicileri üzerinde etkili olan Locke, 1688 İngiliz Devrimi ile ABD Anayasası’nın hazırlanışına ışık tutan önemli kuramcılar arasındadır.

Dream League Soccer Oyunu İncelemesi

dream-league-soccer

dream-league-soccer

Hiç dikkat ettiniz mi ? Birçok arkadaşımız telefonda bir futbol oyunu oynuyor. Nerede ise sokaktaki bir çok insan bu oyundan haberdar diyebilirim.
Nedir bu oyun diye araştırmaya başladım. Ve sonunda ismini ve hakkındaki bilgilere ulaştım. Oyunun adı Dream League Soccer. Oyunun ortalama 50 milyonda fazla indirilmesi var Google Play’de.Oyunu ücretsiz olarak Google Play’den indirebilirsiniz. Oyunun cihazınızda kaplayacak alan ise sadece 120 mb gibi küçük bir alan.

Oyun Nasıl Oynanır ?

Oyunda ilk olarak bir takıma gidiyorsunuz. Bu takıma herkes en başta oynamak zorunda. Daha sonra üst lige çıkıyorsunuz. Buradaki bütün takımlar ve oyuncular gerçekler. Avrupa ve ABD ligleri yer alıyor oyunda.

Oyunda bir bilgisayarda oynadığınız futbol oyunundan eksik hiç bir şey yok diyebilirim. Klüp yönetiminden tutunda takım dizilişine, Oyuncu profiline kadar bir çok şey mevcut. Oyuncunun çalışmaları maaşları ve diğer bir çok özellikleri ile ilgilenebiliyorsunuz. Buna transferler de dahil.

Tabi oyunun en cazip yani ise dokunmatik ekran ile mac keyfinin insanlara istediği doygunluğu veriyor olması.Oyunda istediğiniz her şeyi bulabileceğinizi düşünüyorum. Herkese iyi oyunlar

Oyun ve yazımız hakkındaki düşüncelerinizi bekliyorum. Bilişim ile kalın !

Google Drive Hakkında İnceleme

Birçoğumuz bilgisayarında problemler ile karşılaşabiliyor. Bir anda bilgisayarımız elimizde olmadan çöküyor. İşte bu gibi durumlar bize yardımcı olacak bir kaç uygulama mevcut. Bulut teknoloji bu işe koşuyor. Peki hangisini kullanmalıyız ? Google Drive, One Drive, DropBox… Bunlardan hangisini kullanmalı ?

Yukarıda yazdığım popüler olanları. Bunun dışında ülkemizde yeni çıkmış olan Vestel Cloud’da mevcut. Yani karar sizin. Ben Google Drive’ı kullanıyorum. Çünkü hem maillerimi kontrol edebiliyorum, hem blog açabiliyorum ve daha fazla google ürününü bir gmail hesabı ile kullanabiliyorum. Avantajlı olduğunu düşünüyorum.

Google Drive Boyutu

Google her kullanıcı için 15 gb kullanım hakkı veriyor. Aşağıda benim kullanımım ile ilgili resim bulunmakta bakabilirsiniz. Günde spam mailler dışında 15 e yakın mail aldığım düşünülürse maillerimin çok yer kapması normal.

google-drive-hakkinda-inceleme

google-drive-hakkinda-inceleme

Programlama Hocam’da kullandığım ve kullanacağım dosyalarımı da burada saklıyorum. Geçen sene siteye yükleyeceğim örnekler bilgisayarım çökünce kurtarması çok uzun sürmüştü. Çok büyük zahmetlere girmiş ve site 1 aya yakın programlama örneksiz kalmıştı 🙂

Google Drive kullanmak istiyorsunuz fakat bu alanın size yetmeyeceği düşünürseniz belli bir ücret karşılığında alan boyutunu arttırabilirsiniz.

google-drive-ucreti

google-drive-ucreti

Fiyatları yukarıda görebilirsiniz. şöyle bir düşününce hostinge yıllık verdiğim paraya değmez dedim. Keşke Google böyle bir servis çıkartsa 🙂

Nasıl Yüklenir ?

Google Drive ve diğer depolama sitelerinde dosyalarınızı yüklemek tahmin ettiğinizden çok daha basittir. Sürükle-Bırak mantığı vardır. İstediğiniz klasörü siteye bırakarak depolama yapılır. Ya da site içerisindeki Yeni butonuna tıklayınca da içerisine veri atabilirsiniz.

Yukarıda ilk başta sıraladığım depolama siteleri hakkında da çok yakında sizleri bilgilendirme yazıları yazacağım.

Yazımız hakkındaki yorumlarınız bekliyoruz arkadaşlar. Bilişim ile kalın !

İçerik Bulutu Nedir ?

icerik-bulutu-nedir

icerik-bulutu-nedir

İçerik Bulutu adından da anlaşıldığı üzere içerik ile ilgilenen bir site. Peki bu seti neler yapar ? Diğerlerinden farkı nedir ?

İçerik Bulutunda ihtiyacınız olan içerik ile ilgili özellikleri, maddi değeri, anahtar kelimeleri belirtirsiniz. Bunun sonucunda sitedeki yazarlar tarafından üretilen içerik Seo uyumluluk kontrolünden geçerek Uzman Editör Kontorlüne bırakılır. En sonunda ise onay işlemi ve bunu akabinde içeriğin kullanılması bulunur.

Peki bunu dışında neler var ?

Sitede bunun dışında yazar olarak üye olabileceğiniz bir kısım var. Fakat şöyle bir durum var ki bu siteye yazar olmak için bir davetiyeniz olması gerek. Hali hazırda bir davetiyeniz yoksa üzülmenize gerek yok 🙂 Site de Davetiye iste kısmına tıklayarak kendinizi anlatan bir yazı ile davetiyenizi kendiniz kazanabilirsiniz.

Site daveti aldıktan sonra üyeliği yapabiliyorsunuz. Üyelikten sonrada basit bir aktivasyon işlemi var. Sitede üye olurken diğer kullanıcıların ve içerik talep eden kişilerin sizlerin görmesini istediğiniz bir isim belirleyebilirsiniz. Bu özelliği çok beğendim.

Bu işlemlerin hepsinin ardından siteye giriş yapıp profilinizi doldurabilirisiniz. Profilinizi doldurmadan işlem yapamıyorsunuz. Sosyal hesaplarınız girmeniz gerekmekte. Ben burada sürekli kullandığım google+ hesabımı ekledim.

Site hakkında çok daha detaylı bilgiyi profilinizi tamamladıktan sonra karşınıza çıkacak olan İçerik Yazma Ekranından öğrenebilirsiniz.

Sitenin tasarımını çok beğendim. Kullanışlı bir site. Kendimde bizzat üye oldum ve denedim. Belki ilerleyen günlerde bir makale yazıp siteye ekleyebilirim. Yada kendim için satın alabilirim. Umarım bu yazımızda yararımız dokunmuştur.

Yazımı hakkındaki yorumlarınızı bekliyorum.

Google Analytics Nasıl Kullanılır ? Bölüm 2 : Aktif Kullanılan Pencereler

google-analytics

google-analytics

Google Analytics ile ilgili yazı dizimizin ikinci bölümüne hoşgeldiniz. Arkadaşlar bu yazımızda sizlere en çok karşılacağınız pencerelerden biri olan genel bakış penceresinden bahsedeciğiz. Sol tarafta görmüş olduğunuz bütün özelliklerin ne amaca hizmet ettiğini sizlere detaylıca anlatacağız.

  1. Oturum

Oturum oranı ile kullanıcılar arasında fark vardır. Oturum hesaplanırken farkı bir sistem kullanılmaktadır. Şöyle ki anasayfanıza girmiş kullanıcı hakkınızda sayfanıza gittiğinde anasayfanız 1 giriş, 1 ziyaretçi ve bir sayfa görüntülenmesi almış olur. Fakat ansayfadan hakkınızda sayfasına gidildiğinde hakkınızda sayfanız sadece 1 sayfa görüntülemesi elde eder. Oturum giriş yapan kullanıcı olarak da düşünebilirsiniz.

google-analytics-nasil-kullanilir

google-analytics-nasil-kullanilir

 2.Kullanıcılar

Sitenizi ziyaret eden tekil kişilerin listelendiği kısımdır. Buradaki değerin artması demek çok ziyaretçi geldiğinin göstergesidir. Web siteleri için çok önemli bir durumdur. Bir çok web sitesi tekil ziyaretçi attırmak için hileye başvuruyor. Sizler bunu yapmayın. Bunun ceremesini ileride çekebilirsiniz.

 3.Sayfa Görüntüleme Sayısı

Bu özellik sayesinde sitenize giriş yapan kullanıcıların kaç sayfayı ziyaret ettiğini görebiliyorsunuz. Bu değerin arttarması demek sitenizde iç linklerin iyi verildiğini ve kullanıcıların sitenizin içerisinde gezmekten keyif aldıklarını anlayabilirsiniz. Bu özelliği arttırmak için yazıların içerisine sitenizdeki diğer alanlar ile ilgili anlamlı linkler vermeniz gerek. Alexa hakkında bir yazıda alexa’da değer nasıl attırılır ile yazımıza gitmek için tıklayınız. şeklinde yazarak tıklayarak yazısına link vererek dieğr yazınıza göndermeniz çok yararlı olacaktır.

 4.Sayfa/Oturum

Zitenize gelen ziyaretçiler ile sayfalar arasındaki gezmeleri arasındaki oranı belirtir. Bu oranın arttması için sitenizin tasarımını iyi belirlemeniz gerekir.

 5.Ortalama Oturum Süresi

Ortalama Oturum Süresi kullanıcıların web sitenizin içerisinde ne kadar süre geçirdiklerinin ortalama süresini tutar. Bu değer sosyal paylaşım sitelerinde 45 dakikayı bulmaktadır. Sitenizin iyi olduğunun göstergelerinden biridir. Bizce sitenize gelen tekil ziyaretçi kadar önemlidir. Çünkü bu eğer 1 dakikanın altına düştüğünde web sitenizin bir spam sitesi gibi göründüğünün göstergesidir. Arama motorlarıda bu konuda böyle düşünebilir.

 6.Hemen Çıkma Oranı

Web sitenize gelen kullanıcıların sitenizden hemen çıkması demek sitenizin geç yüklenmesine, hatalı olduğuna ve ya spam bir site olduğunun göstergesi olabilir. Bizler olabildiğince bu değeri düşürmeliyiz. Resimdeki istatistikler genel istatistikliklerimiz olduğu için böyle gözükmekte. Web sitemizde bu oran şu anda %0,90 oranında. Bunun için yapmanız gerekenleri ayrı bir yazıda ele alacağız. Ama özellikle kullanıcıyı yazınız ile sıkmamanızı öneririz.

 7.Yeni Oturumların Yüzdesi

Bu değeride arttırmamız gerek. Çünkü web sitemizin her geçen gün gelişip daha çok ve yeni kitlelere sahip olması gerek. Bu özellik gelen ziyaretçilerin ilk kez mi yoksa daha önceden ziyaret edip etmediklerini gösteriyor. Çok çalışıp kaliteli içerik üretmeniz şart !

En solaki tabloda ise bizleri Yeni Oturumların Yüzdesi grafiği karşılıyor. Bu grafiği incelemenizi ve yapacağınız çalışmalarda kullanmanınız tavsiye ediyorum.

En yukarıdaki mavi istatistik ise yukarıdaki alttaki verilerin belli zaman aralıklarındaki ististiklerini yansıtıyor.

Yazımızı okuyup beğendi iseniz yorumlarınızı bekliyoruz.

Google Analytics Nasıl Kullanılır ? – Bölüm 1 : Giriş

google-analytics

google-analytics

Google Analystics hakkındaki yazı dizimie başlamış bulunmaktayız. Sizlere Google Analytics de bulunan menüler ve bu menülerin ne amaca hizmet ettiğine dair bilgiler vereceğiz. Yapmanız gerekenleri başlıklar halinde aşağıda listenmiştir.

Google Hesabınız Olmalı

Bir google hesabınız olmadan Google Analyticsin nimetlerinden yararlanmazsınız. ( Google hesabı açar iken telefon numaranızı vermeniz güvenliğiniz için önemlidir. ) Bir google hesabı açtıktan sonra https://www.google.com/analytics giderek oturum açabilirsiniz.

İzleme Kodu Nasıl Elde Edilir

Google Analytics’e ilk giriş yaptığınıza da sizden bir web sitesi isteyecektir. Web adresinizi girdikten sonra aşağıda web siteniz içerisine eklemeniz gereken kodlar verilecektir. Bu kodları html içerisine ekleyip kodun çalışığ çalışamadığını Google Analytics de test ederik sisteme giriş yapabilirsiniz.

Google Analytics Ne Yararı Olur ?

Google Analytics sizin web sayfanıza gelen trafik hakkında en hüçük detaylara kadar bilgi veren bir Google servisidir. Sürekli geliştirildiğine üye olduğunuz ilk günden fark edeceksiniz. Google bu servisine çok değer veriyor. Google Analytics servisi ile diğer web site analizi servisleri arasında çok fark vardır. Kullanıcıların sitenizde nasıl gezindiklerini, ne kadar süre kaldıklarını, hangi ülkeden erişim sağladıkalrını, kullandıkları web browserları hatta cinsiyet ve yaş bilgilerini bile görebiliyorsunuz. Google Analytics ile web sitenizin günlük, aylık ve belli zaman aralıklarındaki sayfa görüntüleme ve ya tekil görüntüleme ile ilgili çok detaylı bilgiler bulabilirsiniz.

Google Analytics’de Neler Var ?

google-analytics-nasil-kullanilir

google-analytics-nasil-kullanilir

Yan tarafta sizlere diper bölümlerde tek tek içerikleri hakkında bilgi aktaracağımız ana menü bulunmakta. Kısaca her menünün içerisinde neler olduğundan bahsetmek gerekir ise;

Gösterme Tabloları: Google Analytics’in belirli fonksiyonlarını anında görmek istediğiniz zaman kullacağınız bir alan.

KısaYollar: Sürekli kullancığınız özellikleri buraya ekleyip menüler arasından gezmekden kurtuluyorsunuz.

Intelligence Etkinlikleri: Otomatik ve özel uyarılar ile ilgili bir menü.

Kitle: Web sitenizi ziyaret eden kullanıcılar ile ilgili detaylı bilgilere sahip olacağınız yer.

Edinme: Gelen trafiğin nereden geldiğini, sosyal ağ durumunu, seo hakkında bilgi ve metalar ile ilgil ibildilerin verildiği kısım.

Davranış: Ziyaretçilerin nereden geldikleri hakkında bilgilerin dışında sitede neler yaptıklarını. Yeni gelen ziyaretçiler ve çok daha fazlası.

Dönüşümler: E ticaret ve dönüşümler ilgili bir kısım.

1. Bölüm burada son bulmakta en kıza zamanda Google Analytics’in ilke menüsünü detaylı incelemeye başlayacağız. Bizleri takipde kalınız. Herkese kolay gelsin. Başarılar.

Sitemize yorum yapmayı unutmayın 🙂